Produkty posiadają 2-letnią gwarancję z tytułu rękojmi

GWARANCJA OBEJMUJE:

wady fabryczne nabyte przed zakupem produktu, w tym m.in. wadliwe dopasowanie produktu do urządzenia lub wadliwe funkcjonowanie produktu.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

  • zmian kosmetycznych, w tym m.in. rys i zabrudzeń, które powstały już po zakupie produktu w wyniku naturalnego zużycia
  • uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych, w tym m.in. upadku, rozlania cieczy, kontaktu z ogniem lub wskutek działania jakichkolwiek innych czynników zewnętrznych
  • uszkodzeń powstałych w wyniku użycia nadmiernej siły i/lub nieuważnego zakładania, zdejmowania bądź podłączania produktu
  • uszkodzeń powstałych na skutek samodzielnej i/lub nieautoryzowanej próby naprawy bądź modyfikacji produktu
  • uszkodzeń wynikających z używania produktu do celów innych, niż został on przeznaczony 

Powyższe wskazania mają jedynie charakter informacyjny i nie wyczerpują wszystkich przypadków.

Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje ograniczona do 1 roku.

Szczegóły dotyczące gwarancji omówione są w oddzielnym pliku (pdf): gwarancja z tytulu rekojmi.pdf


Szczegóły dotyczące zgłoszeń reklamacyjnych omówione są w zakładce Reklamacje

app\models\Pages#1
(
    [
yii\db\BaseActiveRecord:_attributes] => [
        
'pagId' => 51
        
'_users' => 98
        
'_shops' => 0
        
'pagOrder' => 64
        
'pagUrl' => 'gwarancja'
        'pagUrlEn' 
=> 'warranty'
        'pagTagTitle' 
=> ''
        'pagTagTitleEn' 
=> ''
        'pagTagDescription' 
=> ''
        'pagTagDescriptionEn' 
=> ''
        'pagTagKeywords' 
=> ''
        'pagTagKeywordsEn' 
=> ''
        'pagTitle' 
=> 'Gwarancja'
        'pagTitleEn' 
=> 'Warranty'
        'pagContent' 
=> '<p>Produkty posiadają 2-letnią gwarancję z tytułu rękojmi</p>

<p><b>GWARANCJA OBEJMUJE:</b><br />
<br />
wady fabryczne nabyte przed zakupem produktu, w tym m.in. wadliwe dopasowanie produktu do urządzenia lub wadliwe funkcjonowanie produktu.</p>

<p><b>GWARANCJA NIE OBEJMUJE:</b></p>

<ul>
    <li><span>zmian kosmetycznych, w tym m.in. rys i zabrudzeń, które powstały już po zakupie produktu w wyniku naturalnego zużycia</span></li>
    <li>uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych, w tym m.in. upadku, rozlania cieczy, kontaktu z ogniem lub wskutek działania jakichkolwiek innych czynników zewnętrznych</li>
    <li><span>uszkodzeń powstałych w wyniku użycia nadmiernej siły i/lub nieuważnego zakładania, zdejmowania bądź podłączania produkt</span><span>u</span></li>
    <li><span>uszkodzeń powstałych na skutek samodzielnej i/lub nieautoryzowanej próby naprawy bądź modyfikacji produktu</span></li>
    <li><span>uszkodzeń wynikających z używania produktu do celów innych, niż został on przeznaczony </span></li>
</ul>

<p>Powyższe wskazania mają jedynie charakter informacyjny i nie wyczerpują wszystkich przypadków.<br />
<br />
Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje ograniczona do 1 roku.<br />
<br />
Szczegóły dotyczące gwarancji omówione są w oddzielnym pliku (pdf): <a class=\"ckeditor-file\" href=\"/files/dokumenty/gwarancja-z-tytulu-rekojmi.pdf\" style=\"display: inline !important;\" target=\"_blank\">gwarancja z tytulu rekojmi.pdf</a><br />
<br />
<br />
Szczegóły dotyczące zgłoszeń reklamacyjnych omówione są w zakładce Reklamacje</p>
'
        'pagContentEn' 
=> ''
        'pagContentDraftEn' 
=> ''
        'pagContentDraft' 
=> '<p>Produkty posiadają 2-letnią gwarancję z tytułu rękojmi</p>

<p><b>GWARANCJA OBEJMUJE:</b><br />
<br />
wady fabryczne nabyte przed zakupem produktu, w tym m.in. wadliwe dopasowanie produktu do urządzenia lub wadliwe funkcjonowanie produktu.</p>

<p><b>GWARANCJA NIE OBEJMUJE:</b></p>

<ul>
    <li><span>zmian kosmetycznych, w tym m.in. rys i zabrudzeń, które powstały już po zakupie produktu w wyniku naturalnego zużycia</span></li>
    <li>uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych, w tym m.in. upadku, rozlania cieczy, kontaktu z ogniem lub wskutek działania jakichkolwiek innych czynników zewnętrznych</li>
    <li><span>uszkodzeń powstałych w wyniku użycia nadmiernej siły i/lub nieuważnego zakładania, zdejmowania bądź podłączania produkt</span><span>u</span></li>
    <li><span>uszkodzeń powstałych na skutek samodzielnej i/lub nieautoryzowanej próby naprawy bądź modyfikacji produktu</span></li>
    <li><span>uszkodzeń wynikających z używania produktu do celów innych, niż został on przeznaczony </span></li>
</ul>

<p>Powyższe wskazania mają jedynie charakter informacyjny i nie wyczerpują wszystkich przypadków.<br />
<br />
Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje ograniczona do 1 roku.<br />
<br />
Szczegóły dotyczące gwarancji omówione są w oddzielnym pliku (pdf): <a class=\"ckeditor-file\" href=\"/files/dokumenty/gwarancja-z-tytulu-rekojmi.pdf\" style=\"display: inline !important;\" target=\"_blank\">gwarancja z tytulu rekojmi.pdf</a><br />
<br />
<br />
Szczegóły dotyczące zgłoszeń reklamacyjnych omówione są w zakładce Reklamacje</p>
'
        'pagDateTime' 
=> '2016-04-21 11:55:27'
        'pagImage' 
=> ''
        'pagImageEn' 
=> ''
        'pagStatus' 
=> 1
        
'pagStatusEn' => 0
        
'pagExcerpt' => ''
        'pagExcerptEn' 
=> ''
        'pagDateAtPage' 
=> '0000-00-00'
        'pagTags' 
=> ''
        'pagTagsEn' 
=> ''
        'pagDateTimeModified' 
=> '2016-10-05 11:04:54'
        'pagSticky' 
=> 1
        
'pagDisplay' => 0
        
'pagNotFoundPage' => ''
        'pagNotFoundPageEn' 
=> 0
        
'pagUserLastEditions' => 'Kuba, Łyskawka'
        'pagUrlManual' 
=> 0
        
'pagUrlManualEn' => 0
        
'pagTagTitleManual' => 0
        
'pagTagTitleManualEn' => 0
        
'pagBin' => 0
        
'pagPublishedTo' => '0000-00-00 00:00:00'
        'pagPublishedFrom' 
=> '0000-00-00 00:00:00'
        'pagExcerptRedirectUrl' 
=> ''
        'pagExcerptRedirectUrlEn' 
=> ''
        'pagHome' 
=> 0
        
'pagNoindex' => 0
        
'pagNofollow' => 0
    
]
    [
yii\db\BaseActiveRecord:_oldAttributes] => [
        
'pagId' => 51
        
'_users' => 98
        
'_shops' => 0
        
'pagOrder' => 64
        
'pagUrl' => 'gwarancja'
        'pagUrlEn' 
=> 'warranty'
        'pagTagTitle' 
=> ''
        'pagTagTitleEn' 
=> ''
        'pagTagDescription' 
=> ''
        'pagTagDescriptionEn' 
=> ''
        'pagTagKeywords' 
=> ''
        'pagTagKeywordsEn' 
=> ''
        'pagTitle' 
=> 'Gwarancja'
        'pagTitleEn' 
=> 'Warranty'
        'pagContent' 
=> '<p>Produkty posiadają 2-letnią gwarancję z tytułu rękojmi</p>

<p><b>GWARANCJA OBEJMUJE:</b><br />
<br />
wady fabryczne nabyte przed zakupem produktu, w tym m.in. wadliwe dopasowanie produktu do urządzenia lub wadliwe funkcjonowanie produktu.</p>

<p><b>GWARANCJA NIE OBEJMUJE:</b></p>

<ul>
    <li><span>zmian kosmetycznych, w tym m.in. rys i zabrudzeń, które powstały już po zakupie produktu w wyniku naturalnego zużycia</span></li>
    <li>uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych, w tym m.in. upadku, rozlania cieczy, kontaktu z ogniem lub wskutek działania jakichkolwiek innych czynników zewnętrznych</li>
    <li><span>uszkodzeń powstałych w wyniku użycia nadmiernej siły i/lub nieuważnego zakładania, zdejmowania bądź podłączania produkt</span><span>u</span></li>
    <li><span>uszkodzeń powstałych na skutek samodzielnej i/lub nieautoryzowanej próby naprawy bądź modyfikacji produktu</span></li>
    <li><span>uszkodzeń wynikających z używania produktu do celów innych, niż został on przeznaczony </span></li>
</ul>

<p>Powyższe wskazania mają jedynie charakter informacyjny i nie wyczerpują wszystkich przypadków.<br />
<br />
Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje ograniczona do 1 roku.<br />
<br />
Szczegóły dotyczące gwarancji omówione są w oddzielnym pliku (pdf): <a class=\"ckeditor-file\" href=\"/files/dokumenty/gwarancja-z-tytulu-rekojmi.pdf\" style=\"display: inline !important;\" target=\"_blank\">gwarancja z tytulu rekojmi.pdf</a><br />
<br />
<br />
Szczegóły dotyczące zgłoszeń reklamacyjnych omówione są w zakładce Reklamacje</p>
'
        'pagContentEn' 
=> ''
        'pagContentDraftEn' 
=> ''
        'pagContentDraft' 
=> '<p>Produkty posiadają 2-letnią gwarancję z tytułu rękojmi</p>

<p><b>GWARANCJA OBEJMUJE:</b><br />
<br />
wady fabryczne nabyte przed zakupem produktu, w tym m.in. wadliwe dopasowanie produktu do urządzenia lub wadliwe funkcjonowanie produktu.</p>

<p><b>GWARANCJA NIE OBEJMUJE:</b></p>

<ul>
    <li><span>zmian kosmetycznych, w tym m.in. rys i zabrudzeń, które powstały już po zakupie produktu w wyniku naturalnego zużycia</span></li>
    <li>uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych, w tym m.in. upadku, rozlania cieczy, kontaktu z ogniem lub wskutek działania jakichkolwiek innych czynników zewnętrznych</li>
    <li><span>uszkodzeń powstałych w wyniku użycia nadmiernej siły i/lub nieuważnego zakładania, zdejmowania bądź podłączania produkt</span><span>u</span></li>
    <li><span>uszkodzeń powstałych na skutek samodzielnej i/lub nieautoryzowanej próby naprawy bądź modyfikacji produktu</span></li>
    <li><span>uszkodzeń wynikających z używania produktu do celów innych, niż został on przeznaczony </span></li>
</ul>

<p>Powyższe wskazania mają jedynie charakter informacyjny i nie wyczerpują wszystkich przypadków.<br />
<br />
Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje ograniczona do 1 roku.<br />
<br />
Szczegóły dotyczące gwarancji omówione są w oddzielnym pliku (pdf): <a class=\"ckeditor-file\" href=\"/files/dokumenty/gwarancja-z-tytulu-rekojmi.pdf\" style=\"display: inline !important;\" target=\"_blank\">gwarancja z tytulu rekojmi.pdf</a><br />
<br />
<br />
Szczegóły dotyczące zgłoszeń reklamacyjnych omówione są w zakładce Reklamacje</p>
'
        'pagDateTime' 
=> '2016-04-21 11:55:27'
        'pagImage' 
=> ''
        'pagImageEn' 
=> ''
        'pagStatus' 
=> 1
        
'pagStatusEn' => 0
        
'pagExcerpt' => ''
        'pagExcerptEn' 
=> ''
        'pagDateAtPage' 
=> '0000-00-00'
        'pagTags' 
=> ''
        'pagTagsEn' 
=> ''
        'pagDateTimeModified' 
=> '2016-10-05 11:04:54'
        'pagSticky' 
=> 1
        
'pagDisplay' => 0
        
'pagNotFoundPage' => ''
        'pagNotFoundPageEn' 
=> 0
        
'pagUserLastEditions' => 'Kuba, Łyskawka'
        'pagUrlManual' 
=> 0
        
'pagUrlManualEn' => 0
        
'pagTagTitleManual' => 0
        
'pagTagTitleManualEn' => 0
        
'pagBin' => 0
        
'pagPublishedTo' => '0000-00-00 00:00:00'
        'pagPublishedFrom' 
=> '0000-00-00 00:00:00'
        'pagExcerptRedirectUrl' 
=> ''
        'pagExcerptRedirectUrlEn' 
=> ''
        'pagHome' 
=> 0
        
'pagNoindex' => 0
        
'pagNofollow' => 0
    
]
    [
yii\db\BaseActiveRecord:_related] => []
    [
yii\base\Model:_errors] => null
    
[yii\base\Model:_validators] => null
    
[yii\base\Model:_scenario] => 'default'
    
[yii\base\Component:_events] => [
        
'afterFind' => [
            
=> [
                
=> [
                    
=> app\components\LangBehavior#2
                    
(
                        [
owner] => app\models\Pages#1(...)
                    
)
                    
=> 'PrepareFields'
                
]
                
=> null
            
]
        ]
    ]
    [
yii\base\Component:_behaviors] => [
        
'class' => app\components\LangBehavior#2(...)
    
]
)
oglądaj nas polub nas śledź nas dołącz do nas
Serwis korzysta z plików cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Przeglądarka umożliwia zmianę ustawień. Więcej w Polityka prywatności