Podstawowe informacje

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
  1. Mailowo na adres:kontakt@gameshop.pl
  2. Pisemnie na adres: Sliko, Chotów 24B, 63-460 Nowe Skalmierzyce;

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

  1. Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady
  2. Żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży
  3. Danych kontaktowych składającego reklamację
  4. Zeskanowaną kopię dowodu zakupu (lub inne potwierdzenie dokonania zakupu w naszym sklepie)
  5. Jedno lub dwa zdjęcia obrazujące wadę produktu (prosimy postarać się nie wysyłać zbyt dużych plików)

Wyżej wymienione wymogi mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Prosimy nie wysyłać uszkodzonego produktu przed otrzymaniem stosowanych instrukcji.


Pozostałe informacje

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres:
Chotów 24B, 63-460 Nowe Skalmierzyce.

Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

Prośba o dostarczenie Produktu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

app\models\Pages#1
(
    [
yii\db\BaseActiveRecord:_attributes] => [
        
'pagId' => 71
        
'_users' => 98
        
'_shops' => 0
        
'pagOrder' => 84
        
'pagUrl' => 'reklamacje'
        'pagUrlEn' 
=> 'complaints'
        'pagTagTitle' 
=> 'Reklamacje produktów ze sklepu GameShop'
        'pagTagTitleEn' 
=> ''
        'pagTagDescription' 
=> ''
        'pagTagDescriptionEn' 
=> ''
        'pagTagKeywords' 
=> ''
        'pagTagKeywordsEn' 
=> ''
        'pagTitle' 
=> 'Reklamacje'
        'pagTitleEn' 
=> 'Complaints'
        'pagContent' 
=> '<p><b>Podstawowe informacje</b></p>
Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

<ol>
    <li>Mailowo na adres:<span xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\">kontakt@gameshop.pl</span></li>
    <li>Pisemnie na adres: Sliko, Chotów 24B, 63-460 Nowe Skalmierzyce;</li>
</ol>

<p>Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:</p>

<ol>
    <li>Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady</li>
    <li>Żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży</li>
    <li>Danych kontaktowych składającego reklamację</li>
    <li>Zeskanowaną kopię dowodu zakupu (lub inne potwierdzenie dokonania zakupu w naszym sklepie)</li>
    <li>Jedno lub dwa zdjęcia obrazujące wadę produktu (prosimy postarać się nie wysyłać zbyt dużych plików)</li>
</ol>

<p>Wyżej wymienione wymogi mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.<br />
<br />
Prosimy nie wysyłać uszkodzonego produktu przed otrzymaniem stosowanych instrukcji.</p>
<br />
<b>Pozostałe informacje</b><br />
<br />
Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.<br />
<br />
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
<p>Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.<br />
<br />
W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres:<br />
Chotów 24B, 63-460 Nowe Skalmierzyce.<br />
<br />
Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.<br />
<br />
Prośba o dostarczenie Produktu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.<br />
<br />
Pod adresem <a href=\"http://ec.europa.eu/consumers/odr\" target=\"_blank\">http://ec.europa.eu/consumers/odr</a> dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.</p>
'
        'pagContentEn' 
=> ''
        'pagContentDraftEn' 
=> ''
        'pagContentDraft' 
=> '<p><b>Podstawowe informacje</b></p>
Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

<ol>
    <li>Mailowo na adres:<span xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\">kontakt@gameshop.pl</span></li>
    <li>Pisemnie na adres: Sliko, Chotów 24B, 63-460 Nowe Skalmierzyce;</li>
</ol>

<p>Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:</p>

<ol>
    <li>Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady</li>
    <li>Żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży</li>
    <li>Danych kontaktowych składającego reklamację</li>
    <li>Zeskanowaną kopię dowodu zakupu (lub inne potwierdzenie dokonania zakupu w naszym sklepie)</li>
    <li>Jedno lub dwa zdjęcia obrazujące wadę produktu (prosimy postarać się nie wysyłać zbyt dużych plików)</li>
</ol>

<p>Wyżej wymienione wymogi mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.<br />
<br />
Prosimy nie wysyłać uszkodzonego produktu przed otrzymaniem stosowanych instrukcji.</p>
<br />
<b>Pozostałe informacje</b><br />
<br />
Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.<br />
<br />
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
<p>Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.<br />
<br />
W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres:<br />
Chotów 24B, 63-460 Nowe Skalmierzyce.<br />
<br />
Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.<br />
<br />
Prośba o dostarczenie Produktu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.<br />
<br />
Pod adresem <a href=\"http://ec.europa.eu/consumers/odr\" target=\"_blank\">http://ec.europa.eu/consumers/odr</a> dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.</p>
'
        'pagDateTime' 
=> '2016-05-11 10:14:08'
        'pagImage' 
=> ''
        'pagImageEn' 
=> ''
        'pagStatus' 
=> 1
        
'pagStatusEn' => 0
        
'pagExcerpt' => ''
        'pagExcerptEn' 
=> ''
        'pagDateAtPage' 
=> '0000-00-00'
        'pagTags' 
=> ''
        'pagTagsEn' 
=> ''
        'pagDateTimeModified' 
=> '2017-02-08 15:13:11'
        'pagSticky' 
=> 0
        
'pagDisplay' => 0
        
'pagNotFoundPage' => ''
        'pagNotFoundPageEn' 
=> 0
        
'pagUserLastEditions' => 'Kuba, Łyskawka'
        'pagUrlManual' 
=> 0
        
'pagUrlManualEn' => 0
        
'pagTagTitleManual' => 0
        
'pagTagTitleManualEn' => 0
        
'pagBin' => 0
        
'pagPublishedTo' => '0000-00-00 00:00:00'
        'pagPublishedFrom' 
=> '0000-00-00 00:00:00'
        'pagExcerptRedirectUrl' 
=> ''
        'pagExcerptRedirectUrlEn' 
=> ''
        'pagHome' 
=> 0
        
'pagNoindex' => 0
        
'pagNofollow' => 0
    
]
    [
yii\db\BaseActiveRecord:_oldAttributes] => [
        
'pagId' => 71
        
'_users' => 98
        
'_shops' => 0
        
'pagOrder' => 84
        
'pagUrl' => 'reklamacje'
        'pagUrlEn' 
=> 'complaints'
        'pagTagTitle' 
=> 'Reklamacje produktów ze sklepu GameShop'
        'pagTagTitleEn' 
=> ''
        'pagTagDescription' 
=> ''
        'pagTagDescriptionEn' 
=> ''
        'pagTagKeywords' 
=> ''
        'pagTagKeywordsEn' 
=> ''
        'pagTitle' 
=> 'Reklamacje'
        'pagTitleEn' 
=> 'Complaints'
        'pagContent' 
=> '<p><b>Podstawowe informacje</b></p>
Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

<ol>
    <li>Mailowo na adres:<span xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\">kontakt@gameshop.pl</span></li>
    <li>Pisemnie na adres: Sliko, Chotów 24B, 63-460 Nowe Skalmierzyce;</li>
</ol>

<p>Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:</p>

<ol>
    <li>Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady</li>
    <li>Żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży</li>
    <li>Danych kontaktowych składającego reklamację</li>
    <li>Zeskanowaną kopię dowodu zakupu (lub inne potwierdzenie dokonania zakupu w naszym sklepie)</li>
    <li>Jedno lub dwa zdjęcia obrazujące wadę produktu (prosimy postarać się nie wysyłać zbyt dużych plików)</li>
</ol>

<p>Wyżej wymienione wymogi mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.<br />
<br />
Prosimy nie wysyłać uszkodzonego produktu przed otrzymaniem stosowanych instrukcji.</p>
<br />
<b>Pozostałe informacje</b><br />
<br />
Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.<br />
<br />
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
<p>Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.<br />
<br />
W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres:<br />
Chotów 24B, 63-460 Nowe Skalmierzyce.<br />
<br />
Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.<br />
<br />
Prośba o dostarczenie Produktu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.<br />
<br />
Pod adresem <a href=\"http://ec.europa.eu/consumers/odr\" target=\"_blank\">http://ec.europa.eu/consumers/odr</a> dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.</p>
'
        'pagContentEn' 
=> ''
        'pagContentDraftEn' 
=> ''
        'pagContentDraft' 
=> '<p><b>Podstawowe informacje</b></p>
Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

<ol>
    <li>Mailowo na adres:<span xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\">kontakt@gameshop.pl</span></li>
    <li>Pisemnie na adres: Sliko, Chotów 24B, 63-460 Nowe Skalmierzyce;</li>
</ol>

<p>Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:</p>

<ol>
    <li>Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady</li>
    <li>Żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży</li>
    <li>Danych kontaktowych składającego reklamację</li>
    <li>Zeskanowaną kopię dowodu zakupu (lub inne potwierdzenie dokonania zakupu w naszym sklepie)</li>
    <li>Jedno lub dwa zdjęcia obrazujące wadę produktu (prosimy postarać się nie wysyłać zbyt dużych plików)</li>
</ol>

<p>Wyżej wymienione wymogi mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.<br />
<br />
Prosimy nie wysyłać uszkodzonego produktu przed otrzymaniem stosowanych instrukcji.</p>
<br />
<b>Pozostałe informacje</b><br />
<br />
Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.<br />
<br />
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
<p>Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.<br />
<br />
W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres:<br />
Chotów 24B, 63-460 Nowe Skalmierzyce.<br />
<br />
Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.<br />
<br />
Prośba o dostarczenie Produktu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.<br />
<br />
Pod adresem <a href=\"http://ec.europa.eu/consumers/odr\" target=\"_blank\">http://ec.europa.eu/consumers/odr</a> dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.</p>
'
        'pagDateTime' 
=> '2016-05-11 10:14:08'
        'pagImage' 
=> ''
        'pagImageEn' 
=> ''
        'pagStatus' 
=> 1
        
'pagStatusEn' => 0
        
'pagExcerpt' => ''
        'pagExcerptEn' 
=> ''
        'pagDateAtPage' 
=> '0000-00-00'
        'pagTags' 
=> ''
        'pagTagsEn' 
=> ''
        'pagDateTimeModified' 
=> '2017-02-08 15:13:11'
        'pagSticky' 
=> 0
        
'pagDisplay' => 0
        
'pagNotFoundPage' => ''
        'pagNotFoundPageEn' 
=> 0
        
'pagUserLastEditions' => 'Kuba, Łyskawka'
        'pagUrlManual' 
=> 0
        
'pagUrlManualEn' => 0
        
'pagTagTitleManual' => 0
        
'pagTagTitleManualEn' => 0
        
'pagBin' => 0
        
'pagPublishedTo' => '0000-00-00 00:00:00'
        'pagPublishedFrom' 
=> '0000-00-00 00:00:00'
        'pagExcerptRedirectUrl' 
=> ''
        'pagExcerptRedirectUrlEn' 
=> ''
        'pagHome' 
=> 0
        
'pagNoindex' => 0
        
'pagNofollow' => 0
    
]
    [
yii\db\BaseActiveRecord:_related] => []
    [
yii\base\Model:_errors] => null
    
[yii\base\Model:_validators] => null
    
[yii\base\Model:_scenario] => 'default'
    
[yii\base\Component:_events] => [
        
'afterFind' => [
            
=> [
                
=> [
                    
=> app\components\LangBehavior#2
                    
(
                        [
owner] => app\models\Pages#1(...)
                    
)
                    
=> 'PrepareFields'
                
]
                
=> null
            
]
        ]
    ]
    [
yii\base\Component:_behaviors] => [
        
'class' => app\components\LangBehavior#2(...)
    
]
)
oglądaj nas polub nas śledź nas dołącz do nas
Serwis korzysta z plików cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Przeglądarka umożliwia zmianę ustawień. Więcej w Polityka prywatności